ارائه دهنده راه حل های جهانی تصفیه فاضلاب

بیش از 14 سال سابقه تولید

سیستم شناور هوای محلول (DAF).